ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการสัมมนา เรื่อง การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคเหนือ กรณีศึกษา ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการศึกษา
Share Share
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการสัมมนา เรื่อง การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคเหนือ กรณีศึกษา ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และการศึกษา

// กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 25 พ.ย. 2556, 09:24

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF