ใบรับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Share Share
ใบรับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ให้ไว้เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พศ.2554-2558)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน

ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2556

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 11 มี.ค. 2557, 10:30

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF