นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557-2560
Share Share
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557-2560
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 11 พ.ย. 2557, 10:50

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF