ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5"
Share Share
 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5" วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักวิจัยไทยให้มีทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากขึ้น และเพื่อให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมี

- ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

- สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

- ระยะเวลา

 - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

 - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561- สมัครเข้าอบรมผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th

- รายละเอียดเพิ่มเติม โปรด Click http://www.arda.or.th/personnel.php


โพสโดย : ศรัณย์ พร้อมเทพ
วันที่เขียน : 12 ต.ค. 2561, 10:44

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF