กำหนดการรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 19-21 สิงหาคม 2556
Share Share
กำหนดการรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

19-21 สิงหาคม 2556

เปิดดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบนี้...
เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 16 ส.ค. 2556, 15:07

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF