ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัวรถสองแถวไฟฟ้าคันแรก

      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย 
อยู่แก้ว  ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงนวัตกรรมในการประดิษฐ์รถยนต์กระบะสภาพเก่า อายุการใช้งานกว่า 20 ปี และดัดแปลง ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็น ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้สำเร็จ 

ขับไกล 120 กม. เสียค่าไฟ กม.ละ 50 สตางค์ โดยรถยนต์คันนี้ จะเป็นรถต้นแบบในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่องค์ความ ให้กับช่างเครื่องยนต์ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพดัดแปลงรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าได้ในอนาคต  และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น โดยรถกระบะสองแถวไฟฟ้าคันนี้ ถูกตั้งชื่อว่า "รถไฟฟ้าสองแคว"  ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของจังหวัดพิษณุโลก 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวว่า รถคันนี้ จะนำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนจะขยายผลออกไปบนท้องถนน ภายในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง เพราะผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารถยนต์ทุกรุ่น ถึงแม้ว่าจะมีสภาพเก่า ก็ยังสามารถนำกลับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้ และที่สำคัญประหยัดกว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่น รถคันนี้จะเสียค่าไฟกิโลเมตรละ 50 สตางค์ สามารถขับเคลื่อนได้ 100-120 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง และสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า  ราคาไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 คัน คาดว่าในอนาคตราคาอาจจะถูกลง 

ที่มา : ข้อมูลในการสัมภาษณ์ขอสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3