Quality Assurance at the Faculty of Engineering, Naresuan University


ภาพกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพล่าสุด...

หัวข้อข่าว หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ครั้งที่ 5/2562

หัวข้อข่าว หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 5/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ
กลับด้านบน